Öğrencilerimize TÜBİTAK'tan Proje Desteği

24 Ağu

Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden Hazan KAYA, Keziban Elif GÜLSEVER yürütücülüğünde ve öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN danışmanlığında hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulundu. Desteklenen proje TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Türkiye’den farklı üniversitelerden gönderilen ve kabul edilen 386 proje arasında yer almayı başardı.

TÜBİTAK 2209-A programı ile üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araştırma projelerine kısmi destek verilmektedir.

Kabul edilen proje ile doğal atık malzemelerin bertaraf edilmesi ve yollarda kullanılan sıcak asfalt karışımların performansının arttırması hedeflenmektedir. Bölümümüz ulaştırma laboratuvarlarında yapılacak çalışmalar ile özellikle bölgesel doğal atık malzemelerin bitümlü sıcak karışımlarda filler malzemesi olarak değerlendirilmesi için karışım tasarımları hazırlanacak ve hazırlanan tasarımlara yönelik fiziksel ve mekanik deneyler ile karışımların tasarım performansları değerlendirilecektir.

Atık malzemenin bitümlü sıcak karışımlarda filler malzemesi olarak kullanımının araştırılacağı bu projede her yıl tonlarca atığın oluştuğu alanda farklı bir kullanım alanının söz konusu olup olmadığı ortaya konulmuş olacaktır. Böylece karışımda kullanılan taş tozunun kullanılmadan ya da daha farklı oranlarda kullanılarak doğal kaynakların korunması sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda karışıma ilave edilecek atık malzemenin performansa olan olumlu etkisinin ortaya koyulabilmesi ile yüksek bütçeler ile imal edilen ve uzun süreli kullanımı söz konusu olacak bitümlü sıcak karışımlar ile imal edilmiş yolların dayanımı ve böylece ömrü uzatılmış olacaktır.

Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmakta olan doğal kaynaklarımız dengeli kullanımı söz konusu olacaktır. Kullanılan malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanılmış olacaktır.

Atık malzemelerin geri dönüşümü ile geri kazanım ile olumsuz çevresel etkiler; hava, su ve toprak kirliliğinin kontrolü sağlanmış olacaktır. Ülkemizde en çok kullanılan üstyapı tipi olan bitümlü sıcak karışımların performansı ve ömrü arttığında dışa bağımlı olunan petrol esaslı malzemelerim tüketiminin azaltması ile yıl içerisinde bu alanda gerçekleştirilecek harcamalar azaltılmış olacaktır. Yeni asfalt üretim maliyetlerinin azalması, aynı miktarda kaynak kullanılarak daha fazla asfalt yol yapımı ile ülke ekonomisine katkı saplanmış olacaktır. Diğer taraftan atık maddelerin toplanma, taşınma, depolama ve ortadan kaldırılması gibi atık kontrolü problemi ortadan kalmış olacaktır.