Öğrencilerimizin Dikkatine !!!

05 Ağu

Fakültemizde Yaz Okulunda açılan bitirme tezi dersleri diğer fakülte ya da başka üniversite öğrencilerine verilmeyecektir; eğer alınırsa ders kaydı onaylanmayacak, sehven onaylanırsa da sonradan silinecektir.

Ayrıca 160 AKTS başarılı dersi bulunmayan fakültemiz öğrencilerinin acilen seçmiş oldukları bitirme tezi dersini bırakmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu öğrencilerin dersleri birim öğrenci işleri tarafından asla onaylanmayacaktır.