Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

02 Eyl

Fakültemize yapılan Merkezi Yerleştirme ile yatay geçiş başvuru sonuçları açıklanmıştır (Liste için tıklayınız).

Fakültemize yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle Fakültemiz öğrenci işlerine gelerek şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Öğrencinin gelememesi durumunda noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından da kaydı yapılabilir.


Gerekli Evraklar:
1- Onaylı Öğrenci Belgesi (e-devletten alınan öğrenci belgeleri kabul edilmektedir)
2- Onaylı transkript (öğrenciler aslını ibraz etmek şartıyla transkriptin fotokopisini de teslim edebilirler)
3- Onaylı ders içerikleri 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- En az 6 tl değerinde posta pulu
6- Daha önce Ek-1 madde ile yatay geçiş yapmadığına dair belge
7- Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığına dair belge (Bu belgenin teslimi zorunlu olmayıp, ibrazı yeterlidir.)

Not: Yerleştirme işlemlerinden sonra ilgili öğrencinin daha önceki Üniversitesinden özlük dosyası Üniversitemiz tarafından üst yazıyla istenmektedir, dosyanın Üniversitemize ulaşması halinde geçiş işlemleri tamamlanmaktadır. Öğrenciler dosyalarını kendileri getirmeyecektir.