Mühendislik Ünvanı Hakkındaki Kesinleşmiş Karar

09 Tem

Değerli öğrencilerimiz;
 

27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar almıştır. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırmıştır. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle diğer mühendislerin yetki ve ünvanlarının eşit olduğunu gösterir YÖK’ün resmi yazısına ulaşmak için tıklayınız. Bu sayede yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi ortadan kalkmıştır. Artık gerek mezunlarımızın ve gerekse bizleri tercih edecek adayların rahat olmaları gerekir. Diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise bizim mühendislerimizin de aynıdır, hiçbir fark yoktur.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 04/09/2014 tarihinde yayınlamış olduğu ilgili karar için tıklayınız.