Öğrencilerimiz Sempozyuma Katıldı

08 Haz

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ahmet BEYCİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ARSLAN, Arş. Gör. Adil GÜLTEKİN, Arş. Gör. Ahmet Hamdi SERDAR ve öğrencilerimiz Serdar GEMİCİOĞLU, Selin Gülnihal İLBAN; İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen 3. Genç Mühendisler Sempozyumuna katılarak,Yüzeye Yakın Yumuşak Zeminler Üzerinde İnşa Edilen Yapıların Deprem Performansı Üzerine Bodrum Katın Etkisi”,Lif İçeriğinin Betonlarda Mekanik ve Fiziksel Özelliklere Etkisi” ve “Lif  Takviyeli Polimer Kompozit Yapay Donatılar” konulu sunumları ile üniversitemizi ve fakültemizi temsil ettiler.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Genç Mühendisler Sempozyumu çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik dallarından öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Bilimin birçok ana dalını kapsayan bu sempozyumda genç mühendisler, ilgi duydukları konularda hazırladıkları sunumları, fikir ve düşüncelerini paylaşma ve  meslektaşlarının hazırladıkları sunumları dinleme fırsatı buldular.