Uluslararası öğrencilerimizin mezuniyetleri hk.

12 Şub

İlgili yazı gereğince mezuniyet aşamasındaki uluslararası öğrencilerin aşağıda belirtilen web sitesinden Türkiye Mezunları Bilgi Sisteminde kayıtlarının oluşturularak alacakları Türkiye Mezunları Bilgi Formunun ilişik kesme belgesine eklenerek mezuniyet işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. 

Türkiye Mezunları Bilgi Sistemi

https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/auth/register/

İlgili yazı için tıklayınız.