Muafiyet sınavı kabul edilmeyen öğrenciler hk.

27 Eki

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 8 (1) kapsamındaki öğrencilerden 65 ve üzeri puan alanların Yabancı Dil I (İngilizce I) ve Yabancı Dil II (İngilizce II) derslerinden muafiyet durumları Öğrenci Bilgi sistemine işlenmiş olup bazı öğrencilerin anılan maddeye aykırı olarak daha önce yabancı dil dersi aldığı halde sınava girdiği tespit edilmiştir. Bu şekilde usulsüz sınava giren öğrencilerin sonuçları dikkate alınmamış olup bu öğrencilerin derse devam ederek sınavlara katılması gerekmektedir. Muafiyet sonuçları için tıklayınız.