Ders Yükü Bildirimi

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Öğretim üyelerinin haftalık maaş karşılığı ders yükü 10 (on), öğretim görevlilerin ise 12 (oniki) saattir.

2. Dekan yardımcıları ve enstitü  müdür yardımcıları ile  bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirtilen ders yükünün yarısı kadardır.  

3. Birinci öğretimde en çok 20 (yirmi)  saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok 10 (on) saate kadar ek ders ücreti ödenir. 

4. Maaş karşılığı haftalık ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle kendi birimindeki normal örgün öğretimde verilen uygulamalı  dersler, daha sonra teorik dersler dikkate alınır.  Normal örgün öğretimde tamamlanamayan maaş karşılığı mecburi ders yükü, ikinci öğretim ders saatlerinden tamamlanır.

5. 10 (on) saatten fazla olan uygulamalı derslerden ek ders ücreti alınmaz.  

6. Birim dışından alınan ek ders ücretlerinin  tüm birimlere dağıtılmamasına, mümkünse toplu olarak bir ya da birkaç  birime yazılmasına dikkat edilmelidir.


Ders yükü otomasyonuna bağlanmak için tıklayınız