Dekanlık

Prof.Dr. İlyas UYGUR

DEKAN V.

 

    

                                          Yrd. Doç. Dr. Uğur HASIRCI

                                              DEKAN YARDIMCISI

 

   

                                        Yrd. Doç. Dr. Ahmet BEYCİOĞLU

                                                 DEKAN YARDIMCISI

 

  

Yunus Emre ŞEN

FAKÜLTE SEKRETERİ