Dekanlık

 

 Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR

DEKAN                                           

  

                   Engin YÜKSEL

FAKÜLTE SEKRETERİ