Dekanlık

 

 Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR

DEKAN
  

Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN

DEKAN YARDIMCISI

Görev Alanları

  • Öğrenci işleri
  • Dış ilişkiler
  • Akademik ve kültürel faaliyetler

                                           

   

 Dr. Öğr. Üyesi Sezen SİVRİKAYA

 DEKAN YARDIMCISI

Görev Alanları

  • Personel işleri
  • Mali işler
  • Ambar ayniyat işleri
  • Dekanlık tarafından verilen diğer görevler                          

               

Yunus Emre ŞEN

FAKÜLTE SEKRETERİ